Tuotteet

 

Laatu ja kestävyys

Reseptit

Yritys

Toimipaikat

Julkaisutiedot

EHRMANN SE
A.-Ehrmann-Straße 2
87770 Oberschönegg
Puhelin: +49 8333 301-0
Faksi: +49 8333 301-310
Sähköposti: info(at)ehrmann.de
Internet: www.ehrmann.de

Edustusoikeudelliset hallituksen jäsenet:
Christian Ehrmann, Markus Fehr, Johannes Schmid, Kurt Hardt
Osakeyhtiön kotipaikka: Oberschönegg
Kaupparekisterituomioistuin: Amtsgericht Memmingen
Rekisterinumero: HRB 18947
Arvonlisäverotunniste Saksan liittotasavallan arvonlisäverolain 27a §:n
mukaan: DE 811249984

Toteutus:
Melters Werbeagentur GmbH
Karlstraße 88,
40210 Düsseldorf
Telefon: +49 171 5324 841
www.melters-werbeagentur.com

 

OIKEUDELLISIA SEIKKOJA

Tietosuoja

Kaikki tiedot kohdassa https://ehrmann.fi/data-protection

Verkkosivuston sisältö

Tämän verkkosivuston tiedot ovat luonteeltaan yleisiä ja annetaan sitoumuksetta. Ehrmann SE ei takaa annettujen tietojen ajankohtaisuutta, oikeellisuutta, täydellisyyttä eikä laatua. Vastuuvaatimukset, jotka koskevat aineellisia tai aineettomia vahinkoja, jotka aiheutuvat annettujen tietojen käyttämisestä tai niiden käyttämättä jättämisestä tai virheellisten tai epätäydellisten tietojen käyttämisestä, ovat pääsääntöisesti poissuljettuja, mikäli kyseessä ei ole hengenvaara, ruumiinvamma tai terveyden vaarantuminen tai Ehrmann SE:n tahallinen tai karkean huolimaton velvoitteiden laiminlyönti.

Kaikki tarjoukset annetaan sitoumuksetta. Ehrmann SE pidättää nimenomaisesti oikeuden tehdä sivujen osiin tai koko tarjontaan muutoksia ja lisäyksiä tai poistaa sivuja tai tarjontaa kokonaan tai osittain tai keskeyttää tai lopettaa sivuston julkaisemisen ilman erillistä ilmoitusta. 

Linkit muille verkkosivustoille

Ehrmann-verkkosivusto sisältää linkkejä muille verkkosivustoille. Ehrmann SE toteaa nimenomaisesti, ettei se voi vaikuttaa näiden verkkosivustojen muotoon eikä sisältöihin eikä katso näitä sisältöjä omikseen. Linkeissä on kyse ”elävistä” (dynaamisista) viittauksista. Jos Ehrmann SE havaitsee, että konkreettinen tarjous, johon se on antanut linkin, aiheuttaa siviili- tai rikosoikeudellisen vastuuvelvollisuuden, se poistaa viittauksen tähän tarjoukseen, mikäli se on teknisesti mahdollista ja kohtuullista. 

Tekijänoikeudet

Yksittäisten tekstien, kaavioiden tai kuvien lataaminen tai tulostaminen verkkosivustoltamme yksityiskäyttöön on sallittua. Sen sijaan tämän verkkosivuston tai sen osien tai tekijänoikeuden suojaamien tekstien, kaavioiden tai kuvien tai niiden osien monistaminen, levittäminen, luovuttaminen (sähköisesti tai muulla tavoin), muuttaminen tai käyttäminen julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin on kiellettyä ilman kirjallista ennakkolupaamme. 

Datan, tiedostojen ja ohjelmien lataaminen

Verkkosivuston omistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttöön annettujen ohjelmistojen, tiedostojen, datan tai ohjelmien käyttämisestä, eikä erityisesti verkkosivustolta ladattavan datan ja ohjelmien puutteellisesta toiminnasta tai viruksettomuudesta aiheutuvista vahingoista. Tämä ei päde, mikäli kyseessä on hengenvaara, ruumiinvamma tai terveyden vaarantuminen tai Ehrmann SE:n tai sen avustajien tai toimeksisaajien tahallinen tai karkean huolimaton laiminlyönti. Valitettavasti Internetin kautta tapahtuvissa siirroissa ei voida taata sataprosenttista luottamuksellisuutta ja turvallisuutta. Emme vastaa vahingoista, jotka eivät ole Ehrmann SE:n aiheuttamia ja joita Teille saattaa aiheutua Internetin kautta siirrettyjen tietojen siirron keskeytymisestä, manipuloinnista tai väärinkäytöstä.